radial line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radial line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radial line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radial line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radial line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường tia

    đường xuyên tâm