racing track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racing track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racing track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racing track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • racing track

    * kỹ thuật

    đường đua xe đạp