punctuate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punctuate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punctuate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punctuate.

Từ điển Anh Việt

 • punctuate

  /'pʌɳktjueit/

  * ngoại động từ

  chấm, đánh dấu chấm (câu...)

  (nghĩa bóng) lúc lúc lại ngắt quãng (bài nói...)

  the audience punctuated the speech by outbursts of applause: thính giả lúc lúc lại ngắt quãng bài nói bằng những tràng vỗ tay hoan nghênh

  nhấn mạnh

  * nội động từ

  đánh dấu chấm; chấm câu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • punctuate

  insert punctuation marks into

  Synonyms: mark

  interrupt periodically

  Her sharp questions punctuated the speaker's drone

  Similar:

  stress: to stress, single out as important

  Dr. Jones emphasizes exercise in addition to a change in diet

  Synonyms: emphasize, emphasise, accent, accentuate