emphasise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emphasise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emphasise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emphasise.

Từ điển Anh Việt

  • emphasise

    /'emfəsaiz/ (emphasize) /'emfəsaiz/

    * ngoại động từ

    nhấn mạnh

    làm nổi bật (sự kiện...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet