protestant deacon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestant deacon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestant deacon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestant deacon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • protestant deacon

    Similar:

    deacon: a Protestant layman who assists the minister

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).