protestantize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestantize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestantize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestantize.

Từ điển Anh Việt

 • protestantize

  /protestantize/

  * ngoại động từ

  làm cho theo đạo Tin lành

  * nội động từ

  theo đạo Tin lành