protestant denomination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestant denomination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestant denomination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestant denomination.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • protestant denomination

    group of Protestant congregations

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).