protestant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestant.

Từ điển Anh Việt

 • protestant

  /protestant/

  * danh từ

  người phản kháng, người phản đối, người kháng nghị

  Protestant (tôn giáo) người theo đạo Tin lành

  * tính từ

  phản kháng, phản đối, kháng nghị

  Protestant (tôn giáo) (thuộc) đạo Tin lành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protestant

  an adherent of Protestantism

  of or relating to Protestants or Protestantism

  Protestant churches

  a Protestant denomination

  protesting

  Similar:

  protestant church: the Protestant churches and denominations collectively