projected concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projected concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projected concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projected concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projected concrete

    * kỹ thuật

    bê tông phun