principal rafter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

principal rafter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm principal rafter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của principal rafter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • principal rafter

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kèo chính

  thanh căng rầm đỡ kèo

  thanh dui chính

  thanh kèo chính

  xà mái nghiêng chính (biên trên của sàn tam giác)