principality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

principality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm principality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của principality.

Từ điển Anh Việt

 • principality

  /,prinsi'pæliti/

  * danh từ

  chức vương; sự thống trị của một ông hoàng

  lãnh địa của một ông hoàng

  the Principality

  xứ Gan (Anh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • principality

  territory ruled by a prince

  Synonyms: princedom