premium raid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premium raid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premium raid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premium raid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • premium raid

    * kinh tế

    ráp bằng bù giá

    tấn công bằng bù giá