premium loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premium loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premium loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premium loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • premium loan

    * kinh tế

    khoản vay trả phí bảo hiểm