plexus caroticus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plexus caroticus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plexus caroticus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plexus caroticus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plexus caroticus

    Similar:

    carotid plexus: a plexus of nerves surrounding the internal carotid artery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).