plaster of paris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plaster of paris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plaster of paris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plaster of paris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • plaster of paris

  * kỹ thuật

  thạch cao trang trí

  hóa học & vật liệu:

  chất dẻo pari

  thạch cao Paris

  y học:

  chế phẩm thạch cao có tính chất cứng lại khi thêm nước vào

  xây dựng:

  thạch cao Pari

  thạch cao Pari (khô nhanh khi hòa tan với nước)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plaster of paris

  any of several gypsum cements; a white powder (a form of calcium sulphate) that forms a paste when mixed with water and hardens into a solid; used in making molds and sculptures and casts for broken limbs

  Synonyms: plaster