participation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

participation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm participation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của participation.

Từ điển Anh Việt

 • participation

  /pɑ:,tisi'peiʃn/

  * danh từ

  sự tham gia, sự tham dự, sự góp phần vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • participation

  * kỹ thuật

  tham gia

Từ điển Anh Anh - Wordnet