pareto efficiency of resource allocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pareto efficiency of resource allocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pareto efficiency of resource allocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pareto efficiency of resource allocation.

Từ điển Anh Việt

  • Pareto efficiency of resource allocation

    (Econ) Tính hiệu quả Pareto của phân bổ nguồn lực.