pard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pard.

Từ điển Anh Việt

  • pard

    /pɑ:d/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) con báo

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng), (như) partner