pardi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pardi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pardi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pardi.

Từ điển Anh Việt

  • pardi

    liên từ

    xem pardie