panthera uncia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panthera uncia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panthera uncia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panthera uncia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • panthera uncia

    Similar:

    snow leopard: large feline of upland central Asia having long thick whitish fur

    Synonyms: ounce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).