panthera tigris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panthera tigris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panthera tigris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panthera tigris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • panthera tigris

    Similar:

    tiger: large feline of forests in most of Asia having a tawny coat with black stripes; endangered

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).