panthera pardus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panthera pardus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panthera pardus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panthera pardus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • panthera pardus

    Similar:

    leopard: large feline of African and Asian forests usually having a tawny coat with black spots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).