panthera leo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panthera leo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panthera leo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panthera leo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • panthera leo

    Similar:

    lion: large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a shaggy mane in the male

    Synonyms: king of beasts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).