panthera onca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panthera onca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panthera onca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panthera onca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • panthera onca

    Similar:

    jaguar: a large spotted feline of tropical America similar to the leopard; in some classifications considered a member of the genus Felis

    Synonyms: panther, Felis onca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).