overflowing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

overflowing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm overflowing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của overflowing.

Từ điển Anh Việt

 • overflowing

  /,ouvə'flouiɳ/

  * tính từ

  tràn đầy, chan chứa['ouvə,flouiɳ]

  * danh từ

  sự tràn đầy, sự chan chứa

  full to overflowing: đầy tràn, đầy ắp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • overflowing

  * kỹ thuật

  sự quá dòng điện

  sự tràn

  cơ khí & công trình:

  sự chảy tràn

Từ điển Anh Anh - Wordnet