awash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awash.

Từ điển Anh Việt

 • awash

  /ə'wɔʃ/

  * tính từ

  vị ngữ trôi nổi trên mặt nước

  bị sóng cuốn đi, bị sóng đưa đi; bị ngập sóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awash

  Similar:

  afloat: covered with water

  the main deck was afloat (or awash)

  the monsoon left the whole place awash

  a flooded bathroom

  inundated farmlands

  an overflowing tub

  Synonyms: flooded, inundated, overflowing