missouri river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missouri river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missouri river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missouri river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • missouri river

    Similar:

    missouri: the longest river in the United States; arises in Montana and flows southeastward to become a tributary of the Mississippi at Saint Louis

    The Missouri and Mississippi Rivers together form the third longest river in the world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).