missourian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missourian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missourian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missourian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • missourian

    a native or resident of Missouri

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).