miniature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miniature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miniature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miniature.

Từ điển Anh Việt

 • miniature

  /'minjətʃə/

  * danh từ

  bức tiểu hoạ

  ngành tiểu hoạ

  mẫu vật rút nhỏ

  in miniature: thu nhỏ lại

  * tính từ

  nhỏ, thu nhỏ lại

  miniature camera: máy ảnh cỡ nhỏ

  miniature railway: đường ray nhỏ (làm mẫu hoặc để chơi)

  * ngoại động từ

  vẽ thu nhỏ lại

 • miniature

  cỡ thu nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • miniature

  * kỹ thuật

  bé

  toán & tin:

  cỡ thu nhỏ

  điện lạnh:

  tí hon

  vi tiểu hình

  cơ khí & công trình:

  tý hon

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • miniature

  painting or drawing included in a book (especially in illuminated medieval manuscripts)

  Synonyms: illumination

  a copy that reproduces a person or thing in greatly reduced size

  Synonyms: toy

  being on a very small scale

  a miniature camera