mexican nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mexican nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mexican giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mexican.

Từ điển Anh Việt

 • mexican

  /'meksikən/

  * tính từ

  (thuộc) Mê-hi-cô

  * danh từ

  người Mê-hi-cô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mexican

  a native or inhabitant of Mexico

  of or relating to Mexico or its inhabitants

  Mexican food is hot