marvel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marvel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marvel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marvel.

Từ điển Anh Việt

 • marvel

  /'mɑ:vəl/

  * danh từ

  vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công

  the marvels of science: những kỳ công của khoa học

  người kỳ dị, người kỳ lạ, người khác thường

  a marvel of patience: một người kiên nhẫn khác thường

  * nội động từ

  ngạc nhiên, kinh ngạc, lấy làm lạ

  to marvel at someone's boldness: kinh ngạc trước sự táo bạo của ai

  tự hỏi

  I marvel how you can do it: tôi tự hỏi anh có thể làm cái đó bằng cách nào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marvel

  express astonishment or surprise about something

  Similar:

  wonder: something that causes feelings of wonder

  the wonders of modern science

  wonder: be amazed at

  We marvelled at the child's linguistic abilities