marred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marred.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marred

  blemished by injury or rough wear

  the scarred piano bench

  walls marred by graffiti

  Synonyms: scarred

  Similar:

  mar: make imperfect

  nothing marred her beauty

  Synonyms: impair, spoil, deflower, vitiate

  mutilate: destroy or injure severely

  mutilated bodies

  Synonyms: mar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).