manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manager.

Từ điển Anh Việt

 • manager

  /'mænidʤə/

  * danh từ

  người quản lý, quản đốc, giám đốc; người trông nom; người nội trợ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • manager

  * kinh tế

  giám đốc

  người quản lý

  viên quản lý

  * kỹ thuật

  bộ quản lý

  giám đốc

  người điều hành

  người quản lý

  nhà cung cấp

  quản đốc

  quản lý

  toán & tin:

  quản lý viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet