loathing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loathing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loathing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loathing.

Từ điển Anh Việt

  • loathing

    /'louðiɳ/

    * danh từ

    sự ghê tởm, sự kinh tởm, sự ghét

Từ điển Anh Anh - Wordnet