load requirements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

load requirements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm load requirements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của load requirements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • load requirements

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  nhu cầu tải

  điện lạnh:

  yêu cầu tải