little sioux river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

little sioux river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm little sioux river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của little sioux river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • little sioux river

    a river that rises in southwestern Minnesota and flows southwestward to the Missouri River in western Iowa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).