lid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lid.

Từ điển Anh Việt

 • lid

  /lid/

  * danh từ

  nắp, vung

  mi mắt ((cũng) eyelid)

  (từ lóng) cái mũ

  with the lid off

  phơi bày tất cả những sự ghê tởm bên trong

  to put the lid on

  (từ lóng) là đỉnh cao của, hơn tất cả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lid

  * kinh tế

  đậy nắp

  nắp

  vung

  * kỹ thuật

  chụp

  đầu

  nắp (van bit)

  cơ khí & công trình:

  nắp

  nắp gập

  mũ nắp

  vật lý:

  vung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lid

  a movable top or cover (hinged or separate) for closing the opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.

  he raised the piano lid

  Similar:

  eyelid: either of two folds of skin that can be moved to cover or open the eye

  his lids would stay open no longer

  Synonyms: palpebra

  hat: headdress that protects the head from bad weather; has shaped crown and usually a brim

  Synonyms: chapeau