leger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leger.

Từ điển Anh Việt

  • leger

    * danh từ

    dấu thêm vào trên hoặc dưới khuông nhạc để ghi những nốt nhạc vượt khỏi khuông

Từ điển Anh Anh - Wordnet