ledger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ledger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ledger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ledger.

Từ điển Anh Việt

 • ledger

  /'ledʤə/

  * danh từ

  (kế toán) sổ cái

  (kiến trúc) phiến đá phẳng (để xây bệ thờ, xây mộ...)

  gióng ngang (của giàn giáo)

  cần câu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ledger

  * kinh tế

  sổ cái (kế toán)

  * kỹ thuật

  gióng ngang

  sổ cái

  tà vẹt

  xà gồ

  xây dựng:

  dóng ngang

  gióng ngang (giàn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ledger

  a record in which commercial accounts are recorded

  they got a subpoena to examine our books

  Synonyms: leger, account book, book of account, book

  Similar:

  daybook: an accounting journal as a physical object

  he bought a new daybook