legerity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

legerity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm legerity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của legerity.

Từ điển Anh Việt

  • legerity

    /li'dʤeriti/

    * danh từ

    tính nhanh nhẹn

Từ điển Anh Anh - Wordnet