lightsomeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lightsomeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lightsomeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lightsomeness.

Từ điển Anh Việt

 • lightsomeness

  /'laitsəmnis/

  * danh từ

  dáng nhẹ nhàng; sự duyên dáng, tính thanh nhã

  tính vui vẻ, tính tươi cười

  tính nhẹ dạ, lông bông

Từ điển Anh Anh - Wordnet