agility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agility.

Từ điển Anh Việt

  • agility

    /ə'dʤiliti/

    * danh từ

    sự nhanh nhẹn, sự nhanh nhẩu, sự lẹ làng, sự lanh lợi

  • agility

    (Tech) linh động (d)

Từ điển Anh Anh - Wordnet