nimbleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nimbleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nimbleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nimbleness.

Từ điển Anh Việt

  • nimbleness

    /'nimblnis/

    * danh từ

    sự lanh lẹ, sự nhanh nhẹn

    tính lanh lợi; sự nhanh trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet