lake precipitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lake precipitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lake precipitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lake precipitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lake precipitation

  * kỹ thuật

  môi trường:

  lượng mưa mặt hồ

 • lake precipitation

  * kỹ thuật

  môi trường:

  lượng mưa mặt hồ