lake aral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lake aral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lake aral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lake aral.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lake aral

    a lake to the east of the Caspian Sea lying between Kazakhstan and Uzbekistan

    Synonyms: Aral Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).