kingdom of tonga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kingdom of tonga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kingdom of tonga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kingdom of tonga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • kingdom of tonga

    Similar:

    tonga: a monarchy on a Polynesian archipelago in the South Pacific; achieved independence from the United Kingdom in 1970

    Synonyms: Friendly Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).