jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jib.

Từ điển Anh Việt

 • jib

  /dʤib/

  * danh từ

  (hàng hải) lá buồm tam giác (ở mũi tàu, thuyền)

  (kỹ thuật) cần máy trục, cần nhấc

  the cut of one's jib

  dáng vẻ bề ngoài

  * động từ

  (hàng hải) trở (buồm)

  * nội động từ

  đứng sững lại; giật lùi lại không chịu đi tiếp (ngựa...)

  không chịu làm, lẩn tránh (việc gì)

  (jib at) ghê tởm, gớm ghét, không thích

  to jib at somebody: tỏ ý ghét ai

  to jib at something: tỏ ý ghê tởm cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jib

  * kỹ thuật

  cái móc

  cần cẩu

  cần trục

  dầm chìa

  xà ngang

  xây dựng:

  cần trục phụ

  rầm kích

  tay cần trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jib

  any triangular fore-and-aft sail (set forward of the foremast)

  Similar:

  resist: refuse to comply

  Synonyms: balk, baulk

  jibe: shift from one side of the ship to the other

  The sail jibbed wildly

  Synonyms: gybe, change course