interpretive language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpretive language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpretive language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpretive language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interpretive language

  * kỹ thuật

  ngôn ngữ biên dịch

  toán & tin:

  ngôn ngữ diễn dịch

  ngôn ngữ diễn giải

  ngôn ngữ thông dịch