interpretive code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpretive code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpretive code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpretive code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interpretive code

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mã diễn dịch

  mã diễn giải

  mã thông dịch