interesting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interesting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interesting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interesting.

Từ điển Anh Việt

 • interesting

  /'intristiɳ/

  * tính từ

  làm quan tâm, làm chú ý

  an interesting film: một bộ phim thú vị

  to be in an interresting condition

  có thai, có mang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interesting

  * kỹ thuật

  lý thú

Từ điển Anh Anh - Wordnet